พันธมิตรของเรา

ผู้จัดจำหน่าย Dektite pipe flashings, roof flashings, gibaults and rubber washers ชั้นนำกว่า 100 ปี

Stronghold Asia, Thailand
SHIN-ETSU logo

ซิลิโคน ชิน-เอสซุ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากซิลิโคนอื่นในท้องตลาดเนื่องจาก ซิลิโคน ชิน-เอสซุ มีเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยสำหรับผลิตซิลิโคนโดยเฉพราะ ทำให้วิศวกรทั่วโลกต่างเลือกใช้

Stronghold Asia - Thailand premier construction supplier and distributor