น้ำยาเจาะเสียบเหล็ก - Stronghold Asia, Thailand
Stronghold Asia, Thailand

น้ำยาเจาะเสียบเหล็ก

⚫ อีพ็อกซี่เจาะเสียบเหล็ก ⚫ ออกแบบมาให้สามารถใช้กับพุกเคมี

ผลิตภัณฑ์ ของเรา ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าที่ ตอบสนองความต้องการในทุกขีดความสามารถ ทั้งนี้ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • เหมาะสำหรับใช้ในคอนกรีต Uncracked
  • เหมาะสำหรับใช้ในคอนกรีตพื้นผิวเก่า และคอนกรีต Uncracked
  • เหมาะสำหรับใช้กับหินธรรมชาติ
  • สามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้ในระดับ C1
  • มีคุณสมบัติทนไฟได้ 4 ชั่วโมง
  • สามารถใช้ได้ทั้งการติดตั้งแนวดิ่งและการติดตั้งแนวนอน
  • สามารถใช้งานใน รูเจาะเปียกชื้น และรูเจาะที่มีน้ำขัง
Chemical Anchor Supplier in Thailand
พุกเคมี|พุกเคมีปั่น | พุกเคมีหลอดแก้ว - Stronghold Asia, Thailand
Chemical Anchor SH-EP5 supplier in Thailand - Stronghold Asia
Stronghold Asia, Thailand

และ เรา ยังมี ผลิดภัณฑ์ อื่น จัดจำหน่าย ด้วย

Grade ⚫5.8 & ⚫8.8

Chemical Anchor Studs supplier in Thailand - Stronghold Asia
Stronghold Asia, Thailand
Chemical Anchor Studs supplier in Thailand - Stronghold Asia
Chemical Anchor supplier in Thailand - Stronghold Asia, Thailand
Stronghold Asia - Thailand premier construction supplier and distributor